Dziennik nr 53 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Nr 53

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1095

nr XVII/71/2007 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1096

nr XVI/98/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

 
1097

nr XVII/105/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 
1098

nr XIII/78/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kuślin na rok 2008

 
1099

nr XVII/118/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2008

 
1100

nr XVIII/130/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
1101

nr XIV/117/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1102

nr XVI/117/08 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:30