Dziennik nr 53 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 marca 2009 r.

Nr 53

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
742

nr XXIV/116/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009

 
743

nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2009

 
744

nr XXIX/354/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2009 rok

 
745

nr XXVIII/172/2008 Rady Gminy w drawsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 
746

nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:32