Dziennik nr 54 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 kwietnia 2004 r.

Nr 54

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1241

nr XII/72/03 Rady Gminy Kotlin z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki i Kotlin gmina Kotlin - część pierwsza

 
1242

nr XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2004

 
1243

nr XI/95/04 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Opalenicy na 2004 rok

 
1244

nr XIII/162/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2004

 
1245

nr XVIII-94/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki na 2004 rok

 
1246

nr XXI/106/2004 Rady Miasta Luboń z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 


POROZUMIENIE

 
1247

zawarte w dniu 30 grudnia 2003 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Ostrowskim w sprawie świadczenia usług wzajemnych w zakresie prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz i Powiat Ostrowski

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 
1248

z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, znajdujących się na terenie Powiatu Grodzkiego Poznań

 


SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

 
1249

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:15