Dziennik nr 54 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

Nr 54

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1103

nr 138/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na rok 2008

 
1104

nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2008 rok

 
1105

nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2008

 
1106

nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 11.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:28