Dziennik nr 55 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 kwietnia 2008 r.

Nr 55

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1107

nr XIII/73/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1108

nr XIV/83/07 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzałkowo na 2008 rok

 
1109

nr XIV/129/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2008 rok

 
1110

nr XVII/192/07 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2008 rok

 
1111

nr XIV/64/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

 
1112

nr XX/134/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/70/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

 
1113

nr XX/135/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

 
1114

nr XX/136/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
1115

nr XX/137/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych, oraz zasad wnoszenia tych nieruchomości jako aporty do spółek prawa handlowego, których udziałowcem jest gmina Nowy Tomyśl

 
1116

nr XX/139/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1117

nr XIX/165/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/127/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji publicznej gminy Suchy Las

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY ŚREDZKIEGO

 
1118

nr 3/2008 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej-Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:26