Dziennik nr 56 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 marca 2009 r.

Nr 56

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
772

nr XXVII/129/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r.

 
773

nr XXVII/131/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
774

nr XXVII/180/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok

 
775

nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

 
776

nr XXVIII/139/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dn9ia 30 grudnia 2008 r. w sprawie programu pomocy de minimis z w zakresie zwolnień od podatku nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Łęka Opatowska

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:24