Dziennik nr 57 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 kwietnia 2004 r.

Nr 57

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1296

nr 42/04 z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1297

nr 43/04 z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1298

nr 44/04 z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1299

nr 45/04 z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1300

nr 46/04 z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 
1301

nr 47/04 z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1302

nr XX/111/04 Rady Gminy Babiak z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1303

nr XVI/129/04 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1304

nr XI/71/04 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego przyjętego do obliczania dodatku mieszkaniowego

 
1305

nr XVI/79/2004 Rady Gminy w Kole z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Koło

 
1306

nr XIV/121/04 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

 
1307

nr XIII/115/04 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleczew

 
1308

nr XIII/65/04 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodziec na 2004 rok

 
1309

nr XI/105/04 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wągrowiec na 2004 rok

 
1310

nr XI/109/04 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Wągrowiec dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

 
1311

nr XI/117/04 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 19 marca 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec

 
1312

nr XIII/108/2004 Rady Gminy w Łubowie z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1313

nr XVII/121/04 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXXVI/360/02 z dnia 11 września 2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych

 
1314

nr XI/118/04 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

 
1315

nr XXX/191/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1316

nr XXX/192/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia ceny nocnego biletu autobusowego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:07