Dziennik nr 58 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 kwietnia 2004 r.

Nr 58

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1317

nr XVI/92/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
1318

nr XI/81/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

 
1319

nr XII/100/2004 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raszków na 2004 rok

 
1320

nr XII/91/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

 
1321

nr XV/73/2004 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2004

 
1322

nr X/80/2004 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych

 
1323

nr X/84/04 Rady Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/109/2001 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 5 alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunki sprzedaży tych napojów

 
1324

nr XVII/252/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie Alei Słowackiego

 
1325

nr XII/72/04 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
1326

nr XI/70/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów

 
1327

nr XI/74/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Perzów

 
1328

nr XVIII/257/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2004 rok

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1329

nr SO 8/1-D/Ka/04 z dnia 4 marca w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Godziesze Wielkie deficytu budżetowego na rok 2004

 
1330

nr SO 8/2-P/Ka/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Godziesze Wielkie

 
1331

nr SO 7/7-P/Ka/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Trzcinica

 
1332

nr SO 7/3-D/Ka/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Gminy Trzcinica

 
1333

nr SO 8/7-P/Ka/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Ceków Kolonia

 
1334

nr SO 8/4-D/Ka/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Ceków Kolonia deficytu budżetowego na rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:04