Dziennik nr 58 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 kwietnia 2009 r.

Nr 58

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
787

nr XXVII/116/08 Rady Gminy Białośliwie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009

 
788

nr XXII/123/2008 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009

 
789

nr XXIII/163/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwaleni budżetu gminy i miasta na 2009 rok

 
790

nr XXXI/357/2009 Rady Miasta i Gminy Gniezna z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2009

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
791

obwieszczenie z dnia 2 marca 2009 r. Komisarza Wyborczego w Lesznie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osiecznej przeprowadzonych w dniu 1 marca 2009 r.

 


ZESTAWIENIE DANYCH DOYCZĄCYCH CZYNSZY

 
792

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kaźmierz

 
793

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chodzież

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:18