Dziennik nr 62 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Nr 62

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1233

nr 153/ XVIII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2008 rok.

 
1234

nr XVI/81/07 Rady Gminy w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koło na 2008 rok.

 
1235

nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Rychwał na rok 2008 .

 
1236

nr XIV/64/07 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słupca na rok 2008.

 
1237

nr XIII/66/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie "Budżetu na 2008 r."

 
1238

nr XXXIII/329/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 


KOMINIKATY STAROSTY

 
1239

Starosty Wolsztyńskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej znajdującym się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2008

 
1240

Starosty Wolsztyńskiego z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2008.

 
1241

Starosty Wolsztyńskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2008.

 


OGŁOSZENIE GMINY SIERAKÓW

 
1242

zestawienie danych dotyczących czynszów najmy lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 r . i 2008r, położonych na obszarze miasto i gmina Sieraków.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:08