Dziennik nr 66 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Nr 66

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
1291

z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzek Giszka i Ciemna

 
1292

z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzeki Kopel

 
1293

z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru zlewni rzeki Olszynka

 
1294

z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzeki Oszczynica

 
1295

z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzek Pogona i Dąbrówka

 
1296

z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni Rowu Racockiego (Rowu Wyskoć)

 
1297

z dnia 7 kwietnia 2008 r.w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzeki Sama

 
1298

z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzek Samica Stęszewska i Mogilnica

 


ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

 
1299

z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

 
1300

z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1301

nr XII/144/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok

 
1302

nr XV/138/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

 
1303

XV/139/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych

 
1304

nr XIV/94/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz, Kwilcz, dz. nr ewid. 64/9; przeznaczenie tereny aktywizacji gospodarczej

 
1305

nr XIV/97/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz, Kwilcz, dz. nr ewid. 334, 335/1, 335/2, 336/3, 336/4; przeznaczenie aktywizacja gospodarcza

 
1306

nr XV/168/2008 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 lutego 208 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Margoninie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1307

nr XVII/240/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zaliczenia ulicy Rydygiera w Pile do kategorii drogi powiatowej

 
1308

nr XXI/121/2008 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


OBIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1309

obwieszczenie z dnia 28 marca 2008 r. Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej we Wrześni

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:55