Dziennik nr 79 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 czerwca 2004 r.

Nr 79

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1677

nr XII/72/2004 Rady Gminy Budzyń z dnia 17 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów

 
1678

nr XII/157/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 
1679

nr XII/159/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/122/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. dotyczącej przyznawania stypendium Wójta Gminy Lubasz dla uczniów IV - VI szkół podstawowych i gimnazjum osiągających bardzo dobre wyniki w nauce a pochodzących z rodzin najuboższych

 


SPRAWOZDANIA

 
1680

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Budzyń za 2003 rok

 
1681

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubasz za 2003 rok

 
1682

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta Ujście za rok 2003

 
1683

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wągrowiec za 2003 rok

 
1684

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złotów za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 13:20