Dziennik nr 79 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 czerwca 2005 r.

Nr 79

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2259

nr 97/05 z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kwilcz

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2260

nr XXVI/228/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 
2261

nr XXVI/229/04 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

 
2262

nr LX/637/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2005

 
2263

nr XXIX/146/04 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki na 2005 rok

 
2264

nr XIX/122/04 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
2265

nr XXI/174/05 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organu do tego uprawnionego

 
2266

nr XIX/177/05 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2005 rok

 
2267

nr XXXVIII/243/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gminy Trzemeszno

 
2268

nr XXVI/176/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2269

nr XXIX/210/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krobia

 
2270

nr XXIX/211/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzeń

 
2271

nr XXVII/171/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/129/2004 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Poniec

 
2272

nr XXVII/172/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/130/2004 w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Poniec

 
2273

nr XXVII/173/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniec

 
2274

nr XXVII/174/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę

 
2275

nr XXVII/175/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Gminny Zespół Obsługi Szkół"

 
2276

nr XXVII/176/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Poniec

 
2277

nr XXVII/178/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2278

nr LXVII/711/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej

 
2279

nr XXI/149/05 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Święciechowa

 
2280

nr XXIV/185/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy Chrobrego we Wronkach

 
2281

nr XXV/186/05 Rady Gminy Kościan z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Stare Oborzyska

 
2282

nr XXVI/281/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


SPRAWOZDANIE

 
2283

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:49