Dziennik nr 81 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 czerwca 2005 r.

Nr 81

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2317

nr XXIII/241/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
2318

nrXIX/123/2004 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
2319

nr XXVIII/179/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk Wlkp. na 2005r.

 
2320

nr XX/97/2005 Rady Gminy Lipka z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

 
2321

nr XXXIII/273/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dopiewo na 2005 rok

 
2322

nr XXXIII/233/2005 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na rok 2005

 
2323

nr XX/115/205 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieleszyn

 


SPRAWOZDANIE

 
2324

z wykonania budżetu gminy Mieleszyn za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 08.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:44