Dziennik nr 82 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 czerwca 2005 r.

Nr 82

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2325

nr 98/2005 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Nekla

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2326

nr XXXIV/225/2004 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2005 rok

 
2327

nr XXII/174/2004 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
2328

nr XXI/174/2004 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Sieraków na 2005 rok

 
2329

nr XXII/123/2004 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 
2330

nr XX/160/2004 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Rychwał na rok 2005

 
2331

nr XXXI/198/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Grodzisk Wlkp.

 
2332

nr XXXI/200/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Wlkp.

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2333

nr WCC/241E/203/W/OPO/2005/AJ z dnia 10 maja 2005r. zmieniającej na wniosek Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim przedmiot i zakres działalności podany w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła

 


POROZUMIENIA

 
2334

zawarte w dniu 14 grudnia 2004r. pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Raszków a Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie realizacji zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13301 w m. Radłów"

 
2335

zawarte w dniu 14 grudnia 2004r. pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce a Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie realizacji zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 13333 w m. Ociąż"

 
2336

aneks nr 1 z dnia 17 stycznia 2005r. do porozumienia z dnia 31 marca 2004r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
2337

aneks nr 1 z dnia 17 stycznia 2005r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Nowe Skalmierzyce

 
2338

aneks nr 2 z dnia 17 stycznia 2005r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Raszków

 
2339

aneks nr 3 z dnia 17 stycznia 2005r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Odolanów

 
2340

aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2004r. do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 
2341

aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2004r do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 
2342

aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2004r do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przygodzice prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 
2343

aneks nr 1 z dnia 31 grudnia 2004r do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Sośnie prowadzenia spraw związanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych

 


SPRAWOZDANIE

 
2344

zarządzenie nr 47/2005 Wójta Gminy Powidz z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Powidz na rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:42