Dziennik nr 83 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 czerwca 2005 r.

Nr 83

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2345

nr XXXIX/444/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kórnik

 
2346

nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

 
2347

nr XXII/206/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2348

nr XXXIV/171/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń -"Luboń-Północ"

 
2349

nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

 
2350

nr XIX/205/2005 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin

 
2351

nr XXV/192/2005 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zarządzenia konsultacji w przedmiocie budowy kanalizacji sanitarnej w Kopanicy, Jaromierzu i Jażyńcu wraz z kolektorem przesyłowym do Obry

 
2352

nr XXVI/245/2005 Rada Miejska Gminy Kostrzyn z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych oraz granic ich obwodów

 
2353

nr XXI/133/2005 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom

 
2354

nr XXXI/236/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 
2355

nr XXXI/237/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie

 
2356

nr XXXIV/219/2005 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dr S. Kwaska

 
2357

nr XXXIV/220/2005 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych

 
2358

nr XX/140/2005 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dominowo

 
2359

nr XXXI/256/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

 
2360

nr XXV/197/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w Nekielce

 
2361

nr XXVIII/217/2005 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie wsi Jastrzębsko Stare

 
2362

nr XXXIX/211/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 4 maja 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Buku oraz we wsi Wielka Wieś będącej obwodnicą m. Buku

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2363

nr XXVIII/157/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego

 
2364

nr XXV/260/2005 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 kwietnia 2005r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.

 
2365

nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2366

nr SO-9/13/P/2005/Ln z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Borek Wlkp.

 
2367

nr 51/SO-5/P/2005/Ko z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Konina

 
2368

nr SO-0951/84p/14/P8i/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin nr 12/05 z dnia 23 marca 2005r. w sprawie prognozy długu w latach 2005-2010

 
2369

nr SO-11/14-A/P/Ln/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Rydzyna

 
2370

nr 49/SO-5/P/2005/Ko z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu Gminy i Miasta Sompolno

 
2371

nr SO-0951/88p/13/Pi/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku z uchwaleniem budżetu na 2005r.

 
2372

nr SO-11/2-A/D/Ln/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( gmina Bojanowo)

 
2373

nr SO-11/7-A/D/Ln/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wlkp.

 
2374

nr SO.-0951/109/15/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kleszczewo

 
2375

nr SO.-0951/108/18/2005 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kłecko

 
2376

nr SO.-0951/113/18/2005 z dnia 4 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kłecko

 
2377

nr 26/SO-5/D/2005/Ko z dnia 4 kwietnia w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Konina

 
2378

nr SO.-0951/103/17/2005 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Luboń

 
2379

nr SO-0951/83d/14/Pi/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Margonin nr XVIII/198/05 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

 
2380

nr SO.-0951/86d/13/Pi/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie nr XXVI/103/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 
2381

nr SO-10/8-A/D/2005/Ln z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (Miasto i Gmina Nowy Tomyśl)

 
2382

nr SO-0951/110/17/2005 z dnia 20 kwietnia 2005r. 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Oborniki

 
2383

nr SO-20/1/D/Ln/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r. 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przez gminę Piaski

 
2384

nr 24/SO-5/D/2005/Ko z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Sompolno

 
2385

nr SO.-0951/112/18/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r. sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz

 
2386

nr SO.-0951/106/15/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

 
2387

nr SO.-0951/87d/13/Pi/2005 z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta i Gminy na 2005 rok

 
2388

nr SO.0951/114/16/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Żerków

 


POROZUMIENIA

 
2389

nr UA/50-52/WKS/2005 zawarte w dniu 11 kwietnia 2005r. pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 
2390

z dnia 13 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wysoka w sprawie udzielenia dotacji celowej

 
2391

z dnia 13 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Wyrzysk w sprawie udzielenia dotacji celowej

 
2392

z dnia 13 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Ujście w sprawie udzielenia dotacji celowej

 
2393

z dnia 11 maja 2005r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie przekazania dotacji

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2394

nr OPO-4110-8(8)/2005/2863/AJ z dnia 4 maja 2005r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o zmianę koncesji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła wszczętego na wniosek Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gostyniu

 


SPRAWOZDANIE

 
2395

z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za 2004 rok

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2396

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 9 maja 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach

 
2397

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 10 maja 2005r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu i Rady Gminy Kawęczyn przeprowadzonych w dniu 8 maja 2005r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:39