Dziennik nr 84 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 czerwca 2005 r.

Nr 84

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2398

nr XXI/169/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Mosina z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2399

nr 248/XXXV/2004 Rady Gminy Czerwonak z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 18/34, arkusz mapy 1, obręb Miękówko

 
2400

nr XXX/357/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana

 
2401

nr XXVII/133/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2402

nr XXVII/135/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa

 
2403

nr XXII/179/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice

 
2404

nr XXII/180/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko

 
2405

nr XXII/182/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

 
2406

nr LXVI/701/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia w drodze regulaminu dodatków do wynagrodzeń - dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

 
2407

nr LXVI/703/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2408

nr 276/XL/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 
2409

nr XX/108/05 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2410

nr XXIII/148/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2411

nr XXXVII/311/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Dąbrówka

 
2412

nr XXXVII/315/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo

 
2413

nr XXIII/134/05 Rady Gminy Wapno z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały wprowadzającej ochronę indywidualną niektórych terenów w drodze uznania za użytek ekologiczny

 
2414

nr XXVII/190/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2415

nr XXXIX/250/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

 
2416

nr XXVII/90/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Obrzycku

 
2417

nr XXXIII/202/05 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w mieście Szamotuły

 
2418

nr XXXIII/203/05 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom położonym we wsi Lulinek

 
2419

nr XXI/194/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Witkowie

 
2420

nr XXI/196/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zakazu biwakowania

 
2421

nr XXX/298/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica

 
2422

nr XXX/299/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica

 


POROZUMIENIA

 
2423

zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo a Miastem i Gminą Września w sprawie podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt

 
2424

zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie dofinansowania Wiejskiego Sejmiku Zespołów Teatralnych

 
2425

zawarte w dniu 6 maja 2005 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła w sprawie dofinansowania Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych

 
2426

zawarte w dniu 6 maja 2005 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Miasteczko Krajeńskie w sprawie dofinansowania Biesiady Krajeńskiej

 


SPRAWOZDANIE

 
2427

zarządzenie nr 10/05 Wójta Gminy Wapno z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wapno za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:37