Dziennik nr 85 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 czerwca 2005 r.

Nr 85

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2428

nr XX/158/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zaniemyśl

 
2429

nr XXXVI/314/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie ustalenia inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych

 
2430

nr XXIII/158/2005 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Dąbie

 
2431

nr XXIII/159/2005 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Dąbie

 
2432

nr XXIII/160/2005 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dąbie

 
2433

nr XXIV/221/05 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2434

nr XXIII/140/05 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław

 
2435

nr XXV/153/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski

 
2436

nr XXV/185/05 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2437

nr 156/05 Rady Gminy we Władysławowie z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Władysławów

 
2438

nr 158/05 Rady Gminy Władysławów z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
2439

nr 160/05 Rady Gminy Władysławów z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Władysławów

 
2440

nr 161/05 Rady Gminy Władysławów z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość i warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionym w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Władysławów

 
2441

nr XXXII/226/05 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Czempiń

 
2442

nr XXXII/229/05 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2443

nr XXXIII/163/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w miejscowości Duszniki

 
2444

nr XXXIII/168/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki

 
2445

nr XXXIII/169/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej Statutu

 
2446

nr XXI/175/2005 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału

 
2447

nr XXI/163/05 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/158/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl

 
2448

nr XXI/164/05 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl

 
2449

nr XVIII/244/05 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie nazwy placu zlokalizowanego na działce 798/1 w Lubaszu

 
2450

nr XXXIII/161/2005 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrowite

 
2451

nr XXI/150/2005 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zakładu Oświaty w Budzyniu do wydawania decyzji administracyjnych

 
2452

nr XXIX/148/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjum, publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów na terenie Gminy i Miasta Krajenka

 
2453

nr XXIII/154/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


POROZUMIENIE

 
2454

zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 roku pomiędzy gminą Kościelec a gminą Krzymów w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Krzymów na rzecz gminy Kościelec z przeznaczeniem na utrzymanie Orkiestry Dętej

 


SPRAWOZDANIA

 
2455

zarządzenie nr 13/2005 Wójta Gminy Lubasz z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

 
2456

zarządzenie nr 211/05 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:35