Dziennik nr 86 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 czerwca 2005 r.

Nr 86

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2457

nr XXII/107/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 31 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kraszewice

 
2458

nr XXII/109/2005 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2459

nr XXII/145/2005 Rady Gminy w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2460

nr 120/XIX/2005 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sulmierzyce

 
2461

nr XXII/143/2005 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sieroszewice

 
2462

nr XXIX/413/2005 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/273/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalania opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2463

nr XVIII/97/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/59/91 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 marca 1991 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozdrażewie

 
2464

nr XVIII/98/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Rozdrażew

 
2465

nr XXII/122/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Zagórów

 
2466

nr XXXIII/207/2005 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Całodziennym Klubie Seniora "Pod Żurawiem" w Kępnie

 
2467

nr XXI/108/2005 Rady Gminy Lisków z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

 
2468

nr XXIV/192/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zaliczania dróg położonych na terenie Gminy i Miasta Raszków do kategorii dróg gminnych

 
2469

nr XXVI/20/05 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolaszewo

 
2470

nr XXVI/282/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Turku

 
2471

nr XXVI/283/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi zieleni w mieście Turku

 
2472

nr XXVI/285/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazwy parkowi w mieście Turku

 
2473

nr XXIII/148/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr V/36/99 w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Dobrzycy

 
2474

nr XXIII/149/05 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr V/37/99 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrzyca

 
2475

nr XXXI/186/05 Rady Gminy Powidz z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu

 
2476

nr XXV/162/05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcinica

 
2477

nr XXV/163/05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Laskach

 
2478

nr XXV/164/05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Trzcinicy

 
2479

nr XXVI/174/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2480

nr XXXIII/141/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 maja 2005 roku w sprawie zaliczenia niektórych dróg usytuowanych na terenie miasta Odolanów do kategorii dróg gminnych

 
2481

nr XXXIII/143/05 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 3 maja 2005 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Odolanów

 
2482

nr XXVII/184/2005 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 maja 2005 roku o zmianie uchwały nr XXV/174/2005 Rady Gminy Gniezno z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniezno

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2483

nr XXX/191/05 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki

 


POROZUMIENIE

 
2484

zawarte w dniu 4 maja 2005 roku pomiędzy Miastem Krotoszyn a Gminą Cieszków w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
2485

aneks z dnia 28 kwietnia 2005 roku do porozumienia z dnia 22 lutego 2005 roku zawartego pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim o wspólnej realizacji działań w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2486

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 16 maja 2005 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kazimierz Biskupi przeprowadzonych w dniu 15 maja 2005 roku

 


INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA

 
2487

informacja Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2005 roku o koszcie utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym i mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

 


SPRAWOZDANIA

 
2488

zarządzenie nr 109/2005 Wójta Gminy Kaczory z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kaczory za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:33