Dziennik nr 87 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 czerwca 2005 r.

Nr 87

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
2489

nr XXIX/92/2005 Rady Miasta Obrzycko z dnia 13 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/81/2005 Rady Miasta w Obrzycku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


SPRAWOZDANIA

 
2490

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzykosy w 2004r.

 
2491

zarządzenie nr 10/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowego z realizacji budżetu gminy za 2004 rok.

 
2492

zarządzenie nr 16/2005 Burmistrza Opalenicy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Opalenica za 2004 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2493

nr OPO-4210-20(5)/2005/V/AK z dnia 24 maja 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

 
2494

nr OPO-4210-21(4)/2005/1270/VII/ED z dnia 31 maja 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. z siedzibą w Poznaniu

 
2495

nr OPO-4210-24(4)/2005/1265/V/ED z dnia 31 maja 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespół Elektrociepłowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie

 
2496

nr OPO- 4210-23(5)/2005/1287/VII/JP z dnia 3 czerwca 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Elektrociepłownię Kalisz - Piwonice S.A. z siedzibą w Kaliszu

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2497

z dnia 19 maja 2005r. o ogłoszeniu rejestru domów pomocy społecznej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:30