Dziennik nr 88 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 czerwca 2004 r.

Nr 88

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

 
1831

nr 10/2004 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1832

nr XV/111/2004 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1833

nr 83/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2004

 
1834

nr XIV/95/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2004

 
1835

nr XIV/95/04 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1836

nr XV/114/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra

 
1837

nr 167/XIV/04 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodu do głosowania na terenie Gminy Ślesin dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

 
1838

nr 144/XVIII/04 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Wieleń

 
1839

nr XVII/142/2004 Rady Gminy w Drawsku z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
1840

nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VII/66/2003 Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Rakoniewice

 
1841

nr XVIII/108/04 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego

 
1842

nr XVII/122/04 Rady Gminy Powidz z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zakazu biwakowania

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
1843

obwieszczenie z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej Kalisza

 


SPRAWOZDANIA

 
1844

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czarnków za 2003 rok

 
1845

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta w Jastrowiu za 2003 rok

 
1846

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rychwał na 31 grudnia 2003 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:52