Dziennik nr 89 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 czerwca 2005 r.

Nr 89

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2540

nr XXIII/149/2005 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie wyłapywania zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu

 
2541

nr XXIII/124/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodziec

 
2542

nr XXVIII/264/2005 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2543

nr XXIX/127/2005 Rady Gminy w Olszówce z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu odprowadzania ścieków

 
2544

nr XXIII/187/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2545

nr XXIII/188/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/163/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005r. w zakresie regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Włoszakowice

 
2546

nr XXIII/126/2005 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Grodziec

 
2547

nr XXII/124/2005 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/1999 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 5 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej w Zagórowie

 
2548

nr XXVI/169/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
2549

nr XXVI/157/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2550

nr XXI/160/05 Rady Gminy Brudzew z dnia 13 maja 2005r. w sprawie ustanowienia wzorów herbu, pieczęci i flagi gminy Brudzew

 


POROZUMIENIA

 
2551

nr DI.III.0723/34/05 zawarte w dniu 15 kwietnia 2005r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Gniezno w sprawie przekazania do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w m. Gniezno ulica Witkowska"

 
2552

nr DI.III.0723/33/05 zawarte w dniu 15 kwietnia 2005r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim Miastem i Gminą Mikstat w sprawie przekazania do realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 447 w m. Mikstat - ul. Krakowska, Rynek, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Grabowska, ul. Chopina"

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2553

nr 53/SO-7/P/2005/Ko z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ślesin

 
2554

nr 54/SO-7/P/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Grzegorzew na rok 2005

 
2555

nr 58/SO-6/P/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kramsk

 
2556

nr 57/SO-7/P/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Miłosław

 
2557

nr 56/SO-6/P/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Zagórów

 
2558

nr SO 94/3-P/Ka/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Ostrów Wielkopolski

 
2559

nr SO 97/3-P/Ka/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Ostrów Wielkopolski

 
2560

nr SO 98/4-P/Ka/05 z dnia 4 maja 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
2561

nr SO 105/4-P/Ka/05 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kobyla Góra

 
2562

nr 65/SO-7/P/2005/Ko z dnia 18 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Grzegorzew na rok 2005

 
2563

nr SO-92/3-D/Ka/05 z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Godziesze Wielkie deficytu budżetowego na rok 2005

 
2564

nr SO-91/3-D/Ka/05 z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Perzów deficytu budżetowego na rok 2005

 
2565

nr SO-0951/119/18/2005 z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nowe Miasto n/Wartą

 
2566

nr 29/SO-7/D/2005/Ko z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Ślesin

 
2567

nr SO-93/1-D/Ka/05 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kępno deficytu budżetowego na rok 2005

 
2568

43/SO-7/D/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Grzegorzew na rok 2005

 
2569

31/SO-5/D/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Olszówka na rok 2005

 
2570

35/SO-7/D/2005/Ko z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłosław

 
2571

nr SO-95/3-D/Ka/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Ostrów Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2005

 
2572

nr SO-96/3-D/Ka/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Ostrów Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2005

 
2573

nr SO-0951/114/16/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ( Miasto i Gmina Stęszew )

 
2574

nr SO-99/4-D/Ka/05 z dnia 4 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną deficytu budżetowego na rok 2005

 
2575

nr SO-0951/107/16/2005 z dnia 6 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie

 
2576

nr SO-100/4-D/Ka/05 z dnia 6 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Krotoszyn deficytu budżetowego na rok 2005

 
2577

nr SO-0951/130/16/2005 z dnia 11 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu (Miasto i Gmina Stęszew )

 
2578

nr SO-0951/117/16/2005 z dnia 11 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Suchy Las

 
2579

nr SO-104/4-D/Ka/05 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Kobyla Góra deficytu budżetowego na rok 2005

 
2580

45/SO-7/D/2005/Ko z dnia 18 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Grzegorzew na rok 2005

 
2581

nr SO-0951/123/16/2005 z dnia 18 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łubowo

 
2582

nr SO-0951/128/16/2005 z dnia 18 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Opalenica

 
2583

nr SO-0951/126/16/2005 z dnia 18 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ( Gmina Skoki )

 
2584

nr SO-0951/124/16/2005 z dnia 23 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo

 
2585

nr SO-0951/127/18/2005 z dnia 18 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Nowe Miasto n/Wartą

 


SPRAWOZDANIA

 
2586

sprawozdanie Wójta Gminy Malanów z wykonania budżetu za 2004 rok

 
2587

zarządzenie nr 20/2005 Wójta Gminy Olszówka z dnia 29 marca 2005r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Olszówka za rok 2005

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:26