Dziennik nr 93 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 czerwca 2004 r.

Nr 93

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1883

nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie

 
1884

nr XXI/138/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach

 
1885

nr XXI/140/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
1886

nr XXI/141/2004 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Sławica, Gmina Skoki

 
1887

nr XVIII/172/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie

 
1888

nr XVIII/172/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa

 
1889

nr XVIII/145/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/129/04 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1890

nr XIX/116/04 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/59/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi i elektrycznymi na jeziorach

 


SPRAWOZDANIA

 
1891

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Baranów za 2003 rok

 
1892

informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok

 
1893

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2003

 
1894

sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Leszna za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:36