Dziennik nr 93 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 czerwca 2005 r.

Nr 93

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2680

nr II/13/2005 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Chodzież

 
2681

nr XXVI/280/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina

 
2682

nr 161/2005 Rady miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie

 
2683

nr XXXIII/390/2005 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Niepodległości i ul. Staropolskiej

 
2684

nr XXXIII/404/2005 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XX/247/2004 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie miasta Piły

 
2685

nr XXVI/25/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowo

 
2686

nr XXVI/22/2005 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo, działki o numerach geodezyjnych 503-516, 525-528, 530-533, 541, oraz fragment działki 576

 
2687

nr 24/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie podwyższenia minimalnej wysokości zasiłku okresowego w 2005 roku

 
2688

nr XXV/197/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś Ujska

 
2689

nr XXV/198/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kruszewo

 
2690

nr XXV/199/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania statutu sołectwu Byszki

 
2691

nr XXV/200/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrustowo

 
2692

nr XXV/201/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania statutu sołectwu Węglewo

 
2693

nr XXV/202/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mirosław

 
2694

nr XXV/203/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ługi Ujskie

 
2695

nr XXV/204/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jabłonowo

 
2696

nr XXV/208/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 
2697

nr XIX/122/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr II/23/02 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 grudnia 2002r. dotyczącej warunków nabywania lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi i gruntów pod budownictwo mieszkaniowe przez najemców lub dzierżawców

 
2698

nr XXVII/180/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie : zmieniająca uchwałę nr XXVI/170/05 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2699

nr XXXIII/204/2005 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni publicznej oraz usług sportu i rekreacji w Mutowie

 
2700

nr XXX/161/2005 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 maja 2005r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Krajenka

 


INFORMACJA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

 
2701

z dnia 23 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu ewidencyjnego Wągrowiec - Miasto, położonego w jednostce ewidencyjnej Wągrowiec, zgłoszonego pod Nr KERG 460-297/2004

 


SPRAWOZDANIA

 
2702

z wykonania budżetu gminy Krzymów za 2004r.

 
2703

zarządzenie nr 1/2005 Wójta Gminy Skulsk z dnia 18 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Skulsk za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:16