Dziennik nr 95 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 czerwca 2005 r.

Nr 95

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2721

nr 117/05 z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobyla Góra

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2722

nr XXX/494/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej

 
2723

nr XXXVI/176/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 
2724

nr XXXVI/177/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

 
2725

nr XXXVI/178/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 19 maja 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłaty dodatków mieszkaniowych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2726

nr XXIX/202/2005 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/171/01 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2727

nr SO-0951/103p/12/Pi/2005 z dnia 12 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Nr 219/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Krajenka w latach 2005-2007

 
2728

nr SO-106/2-P/Ka/05 z dnia 13 maja 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Sieroszewice

 
2729

nr SO-0951/120/16/2005 z dnia 18 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Września

 
2730

nr SO-11/9-A/P/Ln/2005 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Grodzisk Wlkp.

 
2731

nr SO-116/3-P/Ka/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Lisków

 
2732

nr SO-10/16-B/P/2005/Ln z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Miedzichowo

 
2733

nr SO-11/2-A/P/Ln/2005 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Rawicz

 
2734

nr SO-10/8-B/P/2005/Ln z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Zbąszyń

 
2735

nr SO-110/3-P/Ka/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Żelazków

 
2736

nr SO-0951/118/16/2005 z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Granowo

 
2737

nr SO-11/3-A/P/Ln/2005 z dnia 23 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Bojanowo

 
2738

nr SO-0951/106p/13/Pi/2005 z dnia 23 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu w związku ze zmiana budżetu na 2005r. dokonaną w dniu 11 maja 2005r.

 
2739

nr SO-0951/134/17/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Czerniejewo

 
2740

nr SO-0951/136/18/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Kwilcz

 
2741

nr SO-11/2-B/D/Ln/2005 z dnia 23 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( gmina Bojanowo)

 
2742

nr SO-113/3-D/Ka/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Ceków Kolonia deficytu budżetowego na rok 2005

 
2743

nr SO-0951/132/17/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Czerniejewo

 
2744

nr SO-0951/116/16/2005 z 20 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu ( gmina Granowo)

 
2745

nr SO-11/7-B/D/Ln/2005 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Grodzisk Wlkp.

 
2746

nr SO-11/15/D/Ln/2005 z dnia 23 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Kamieniec

 
2747

nr SO-109/2-D/Ka/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kobylin deficytu budżetowego na rok 2005

 
2748

nr SO-108/3-D/Ka/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Koźminek deficytu budżetowego na rok 2005

 
2749

nr SO-0951/125/17/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Kórnik

 
2750

nr SO-0951/135/18/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kwilcz

 
2751

nr SO-115/3-D/Ka/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Lisków deficytu budżetowego na rok 2005

 
2752

nr SO-10/7-A/D/2005/Ln z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (gmina Lwówek)

 
2753

nr SO-0951/133/17/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Murowana Goślina

 
2754

nr SO-114/3-D/Ka/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Mycielin deficytu budżetowego na rok 2005 o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Osieczna

 
2755

nr SO-101/2-D/Ka/05 z dnia 11 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Pleszew deficytu budżetowego na rok 2005

 
2756

nr SO-11/3-B/D/Ln/2005 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Poniec

 
2757

nr SO-0951/105d/13/Pi/2005 z dnia 23 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Ryczywół nr XXII/170/2005 z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok

 
2758

nr SO-10/2-B/D/2005/Ln z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

 
2759

nr SO 118/2-D/Ka/05 z dnia 20 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Trzcinica deficytu budżetowego na rok 2005

 
2760

nr SO-0951/101d/13/Pi/2005 z dnia 12 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Ujściu nr XXV/196/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

 
2761

nr SO-0951/102d/13/Pi/2005 z dnia 12 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Wągrowiec nr XXII/185/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wągrowiec na 2005 rok

 
2762

nr SO-0951/98d/13/Pi/2005 z dnia 12 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Wągrowcu nr 23/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r.

 
2763

nr SO-11/10-A/D/Ln/2005 z dnia 17 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Wielichowo

 
2764

nr SO-0951/129/16/2005 z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania budżetu Miasta i Gminy Września

 
2765

nr SO-0951/99d/13/Pi/2005 z dnia 12 maja 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Wysoka nr XXVII/181/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2005

 
2766

nr SO 111/3-D/Ka/05 z dnia 19 maja 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Żelazków deficytu budżetowego na rok 2005

 


SPRAWOZDANIA

 
2767

zarządzenie nr 9/2005 Burmistrza Ujścia z dnia 22 marca 2005r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za 2004 rok

 
2768

zarządzenie nr 106/2005 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 29 marca 2005r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2004 rok

 
2769

zarządzenie nr 15/05 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 maja 2005r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakrzewo za rok 2004

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:11