Dziennik nr 97 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 czerwca 2003 r.

Nr 97

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1803

nr VII/46/2003 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko w Karolowie

 
1804

nr VII/49/2003 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Borek Wielkopolski

 
1805

nr V/33/03 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sokołowie Budzyńskim i określenia obwodu

 
1806

nr V/34/03 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wyszynach i określenia obwodu

 
1807

nr V/35/03 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu i określenia obwodu

 
1808

nr V/56/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 Statutu Sołectwa Klempicz

 
1809

nr V/63/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg przez gminę Lubasz i gminne jednostki organizacyjne w spłacaniu wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
1810

nr 64/VIII/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w Miałach

 
1811

nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i w Areszcie Śledczym

 
1812

nr VIII/95/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę nr 148/98 Zarządu Miejskiego w Pile z dnia 31 sierpnia 1998 w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Piła (zmieniona uchwałą nr XXVIII/264/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 22 sierpnia 2000 roku, uchwałą nr XLI/401/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 4 lipca 2001 roku, uchwałą nr LIII/547/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 sierpnia 2002 roku)

 
1813

nr VIII/96/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Piła, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 
1814

nr VIII/50/03 Rady Gminy Ceków - Kolonia z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ceków - Kolonia nr XL/217/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Ceków - Kolonia

 
1815

nr 43/VII/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw osiedli i ulic

 
1816

nr 44/VII/2003 Rady Gminy w Gnieźnie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
1817

nr VI/31/03 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytniki

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1818

nr SO-8/8-D/Ka/03 z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę Perzów deficytu budżetowego na rok 2003

 
1819

nr SO-9/10-D/Ka/03 z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 gminy Czernin

 
1820

nr SO-9/18-P/Ka/03 z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Czernin

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1821

z dnia 19 maja 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grodziec przeprowadzonych w dniu 18 maja 2003 roku

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
1822

Starosty Powiatu Obornickiego z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie naboru na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 
1823

Starosty Powiatu Tureckiego w sprawie naboru na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY

 
1824

Zarządzenie Starosty Tureckiego z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie na rok 2003

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
1825

Sprawozdanie Starosty Jarocińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok

 


SPRAWOZDANIA

 
1826

z wykonania budżetu Gminy Chodzież za rok 2002

 
1827

z wykonania budżetu Gminy Czarnków za rok 2002

 
1828

z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2002 rok

 
1829

z wykonania budżetu Gminy Kościan za rok 2002

 
1830

z wykonania budżetu Gminy Lipno za rok 2002

 
1831

z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2002 rok

 
1832

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostroróg za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:26