Dziennik nr 97 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2005 r.

Nr 97

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2794

nr XXVII/419/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie

 
2795

nr XXVII/420/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie

 
2796

nr XXVII/421/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. I Pułku Myśliwskiego "Warszawa" w Jarocinie

 
2797

nr XXVII/422/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie

 
2798

nr XXVII/423/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Jarocinie

 
2799

nr XXVII/424/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Jarocinie

 
2800

nr XXVII/425/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jarocinie

 
2801

nr XXVII/439/2005 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów

 
2802

nr XXXIII/392/2005 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie nadania nazw ulic i zmian dotychczasowych nazw

 
2803

nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miasta Ostrzeszów

 
2804

nr XXV/149/2005 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo nr XX/107/04 z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2805

nr 248/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2005r. w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 
2806

nr 249/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieleń

 
2807

nr XXV/174/2005 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 23 maja 2005r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska w Kłecku

 
2808

nr XXVIII/182/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2005r. zmieniająca uchwałę nr XXII/134/2004 w sprawie: "Ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru"

 
2809

nr XXVIII/187/2005 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zmiany nazwy "ulicy Licealnej" położonej na terenie miasta Łobżenicy

 


POROZUMIENIA

 
2810

porozumienie zawarte w dniu 31 maja 2005r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Ostrzeszowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont kwatery- pomnika nagrobnego Powstańców Wielkopolskich z 1919r.

 
2811

aneks z dnia 31 maja 2005r. do porozumienia zawartego w dniu 8 maja 2000r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Ostrzeszów w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 


SPRAWOZDANIA

 
2812

zarządzenie nr 71/2005 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chodzież za 2004 rok

 
2813

zarządzenie nr 77/2005 Wójta Gminy w Tarnówce z dnia 21 marca 2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2814

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/981A/1282/W/OPO/2005/MP z dnia 9 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji z dnia 6 marca 2001r. udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku - koncesji na wytwarzanie ciepła

 
2815

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/1099A/588/W/OPO/2005/MP z dnia 9 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji z dnia 7 września 2004r. udzielającej Odlewni Żeliwa "Śrem" S.A. z siedzibą w Śremie - koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła

 
2816

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1019D/3491/W/OPO/2005/MP i nr PCC/1004C/3491/W/OPO/2005/MP z dnia 10 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśnięcie decyzji z dnia 12 grudnia 2001r. udzielającej KRI sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania - koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:06