Dziennik nr 99 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 czerwca 2003 r.

Nr 99

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RADY GMINY

 
1848

nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mycielin

 
1849

nr V/39/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Żerków

 


SPRAWOZDANIA

 
1850

opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Tarnówka za 2002 rok

 
1851

z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2002 rok

 
1852

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za rok 2002

 
1853

z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za 2002 rok

 
1854

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Żerków za 2002 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1855

nr OPO-820/154-A/4/2003/III/RO z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A. w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.06.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:22