Tablice informacyjne FDS

Zgodnie z art. 38 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, Minister Infrastruktury określił wzór obowiązkowej tablicy informacyjnej dla zadań realizowanych przy wsparciu środków pochodzących z FDS.

Wszystkie wytyczne dotyczące wyglądu tablicy, edytowalny plik PSD ze wzorem tablicy oraz instrukcje dotyczące umieszczania informacji o realizacji zadań na stronach internetowych beneficjentów znajdują się na stronie resortu infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych

Stosowanie powyższego wzoru tablicy informacyjnej jest obligatoryjne.

Autor: Sylwia Menes
Data utworzenia: 22.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 22.06.2020 - 12:07
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.06.2020 - 12:08