Grób Antoniego Rogozińskiego w Konarzewie. Wojna polsko - bolszewicka 1920 r.