Grób zamordowanego we wrześniu 1939 r. Konrada Szcześniaka. Kędzierzyn.