Groby wojenne

Nazwa Położenie Zdjęcie Karta ewidencyjna
Grób Władysława Kowalewskiego ofiary II wojny światowej. Poznań Cmentarz Komunalny Miłostowo ul. Gnieźnieńska / Warszawska zdjęcie grobu Władysława Kowalewskiego ofiary II wojny światowej. Miłostowo Pobierz
Grób Tadeusza Klotza poległego w II wojnie światowej. Poznań Cmentarz Komunalny Miłostowo ul. Gnieźnieńska / Warszawska zdjęcie grobu Tadeusza Klotza poległego w II wojnie światowej. Miłostowo Pobierz
Grób Stanisława i Bronisława Juska ofiar II wojny światowej. Poznań cmentarz parafialny, ul Lutycka/Szczawnicka zdjęcie grobu Stanisława i Bronisława Juska ofiar II wojny światowej. Poznań Pobierz
Grób Szczepana Ławniczaka ofiary II wojny światowej w Śmiłowie cmentarz parafialny w Śmiłowie, ul. Kościelna zdjęcie gróbu Szczepana Ławniczaka ofiary II wojny światowej Pobierz
Grób Piotra Konieczki, pierwszej ofiary II wojny światowej w Wielkopolsce. Śmiłowo cmentarz parafialny w Śmiłowie, ul. Kościelna zdjęcie grobu Piotra Konieczki, pierwszej ofiary II wojny światowej w Wielkopolsce Pobierz
Grób ks. Ludwika Haase zmarłego w czasie II wojny światowej. Kicin cmentarz parafialny ul. Swarzędzka zdjęcie grobu ks. Ludwika Haase zmarłego w czasie II wojny światowej. Kicin Pobierz
Grób ofiary II wojny światowej Antoniny Kirschke. Poznań cmentarz parafialny ul. Braniewska/Lubowska zdjęcie grobu ofiary z II wojny światowej Antoniny Kirschke. Poznań Pobierz
Grób poległego w II wojnie światowej Stefana Błażejewskiego. Poznań cmentarz parafialny Poznań - Morasko zdjęcie grobu Stefana Błażejewskiego z II wojny światowej - Poznań Morasko Pobierz
Grób poległego w II wojnie światowej Stanisława Godyniaka. Poznań cmentarz parafialny Poznań - Morasko zdjęcie grobu Stanisława Godyniaka z II wojny światowej - Poznań Morasko Pobierz
Grób poległego w II wojnie światowej Mariana Wawrzyniaka. Poznań cmentarz parafialny Poznań - Morasko zdjęcie grobu Mariana Wawrzyniaka z II wojny światowej - Poznań Morasko Pobierz

Strony