Informacja na temat osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym są wpuszczane do Polski. Nasz kraj udziela schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez względu na jej narodowość.
Dominującą grupą uchodźców w Polsce są obywatele Ukrainy, ale wśród osób odprawianych przez Straż Graniczną znajdują się też obywatele USA, Nigerii, Indii, Gruzji i innych państw.
Wszystkie osoby wpuszczane do Polski są weryfikowane przez Straż Graniczną. Wobec tych, w stosunku do których są wątpliwości, np. nie posiadają dokumentów, funkcjonariusze Straży Granicznej stosują odpowiednie procedury sprawdzające.
Żadna osoba, która otrzymała schronienie w Polsce nie zostanie odesłana do państwa ogarniętego wojną.

Інформація, що стосується осіб, які втікають від війни в Україні

Усі особи, які втікають з України від війни, будуть впущені на територію Польщі. Наша країна надає прихисток кожній особі, чиє життя знаходиться під загрозою – без огляду на її національність.
Серед біженців, які потрапляють до Польщі, переважають громадяни України, але Прикордонна служба РП займається також громадянами США, Нігерії, Індії, Грузії й інших держав.
Усі, кого пропускають до Польщі, проходять перевірку з боку Прикордонної служби. Щодо осіб, стосовно яких виникають сумніви, прикордонники застосовують відповідні процедури, метою яких є перевірка іноземців.
Жодну особу, яка одержала у Польщі прихисток, не буде відправлено назад – до держави, що охоплена війною.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 01.03.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.03.2022 - 17:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.03.2022 - 17:53