Koronawirus - akty prawne

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 28.08.2020 r. w sprawie ograniczenia działalności DPS w powiecie kolskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 28.08.2020 r. dot. zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie kolskim Pobierz
Decyzja o odwołaniu polecenia Wojewody Wielkopolskiego nr ZD-IV.967.35.2020.1 z dnia 21 marca 2020 r. wydanego Staroście Ostrowskiemu Pobierz
Decyzja o odwołaniu polecenia Wojewody Wielkopolskiego nr ZD-IV.967.46.20201 z dnia 21 marca 2020 r. wydanego Staroście Leszczyńskiemu Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 5.08.2020 r. w sprawie ograniczenia działalności DPS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 5.08.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności ŚDS w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 5.08.2020 r.w sprawie zawieszenia działalności ŚDS w Ostrzeszowie Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskioego z dnia 1.09.2020 r. odwołująca polecenie z dnia 10.08.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek dziennych w powiecie ostrzeszowskim Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie nieorganizowania wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. wydane Prezydentowi Miasta Kalisza w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie, podmiotu wskazanego Wojewodzie... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 31 marca 2020 r. wydane Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu w sprawie zabezpieczenia miejsca kwarantanny na terenie Szkoły Policji w Pile Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 27 marca 2020 r. wydane Staroście Pleszewskiemu w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie, podmiotu wskazanego Wojewodzie jako... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2020 r. odwołująca polecenie z dnia 23 marca 2020 r. wydane Staroście Średzkiemu w sprawie pozostawienia w gotowości do przyjęcia osób podlegających kwarantannie Niepublicznego Szkolnego Schroniska... Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2020 r. dotycząca domów pomocy społecznej Pobierz
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. odwołującą polecenie z dnia 31.03.2020 r. sygn. ZK-IX.68.1.11.2020.1 w sprawie polecenia wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa wielkopolskiego zlecenia zadań podległym... Pobierz
Polecenia Wojewody Wielkopolskiego
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. o zaprzestaniu przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakład Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza z dniem 30 czerwca 2020 r. pełnienia funkcji jednoprofilowego ... Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. dotyczące wprowadzenia triage w szpitalach Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczące wprowadzenia triage w szpitalach Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Krotoszyński Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Prezydent Miasta Kalisza Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczące pomocy osobom bezdomnym i przedsiębiorcom - Urzędy Pracy Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Leszczyński Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. kierowane do organów samorządu terytorialnego w zakresie współpracy straży miejskich/gminnych z Policją Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2020 r. nakładające na Policję zadania w związku z ochroną szpitali Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. o podejmowaniu działań informacyjnych w czasie obowiązywania stanu epidemii, w szczególności o ograniczeniu przebywania w miejscach publicznych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Ostrowski Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. dotyczące zmiany organizacji szpitala im. J. Strusia na jednoimienny szpital zakaźny Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. dotyczące wsparcia jednostkom opieki i pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2020 r. dotyczące wsparcia osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r.dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o dokonywaniu pomiaru temperatury ciała osób wjeżdżających na teren województwa wielkopolskiego w pociągach przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o przekazaniu pacjentów szpitala miejskiego im. Józefa Strusia do innych szpitali Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.dotyczące zakazu transportu osób z CODIV-19 Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020 r. dotyczące nieorganizowania wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży Pobierz
Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Zarządzenie Nr 383/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Białośliwie wykonywania określonych zadań Gminy Miasteczko Krajeńskie Pobierz
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego
[3] Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
[2] Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
[1] Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. - w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność i leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku z .. Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2020 r. - w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność i leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku z .. Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2020 r. - w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność i leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku z... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. - w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność i leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku z .. Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody wielkopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego w związku... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego… Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego… Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego… Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego... Pobierz
Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Rozporządzenie porządkowe Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu na teren niektórych podmiotów umieszczonych w wykazie obejmującym listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą Pobierz