Koronawirus - archiwum aktów prawnych

Polecenia Wojewody Wielkopolskiego
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności CIS oraz KIS Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie współpracy służb Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie domów pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie SOW oraz OIK Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2020 o instytucjach Dziennego Opiekuna Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - KWP - Szkoła Policji w Pile Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Pleszewski Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Prezydent Miasta Kalisza Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 ws. SOW-ów i OIK-ów Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 ws. DPS-ów Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. o instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. o współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 r. wojewody dotyczące zamknięcia placówek dziennych pomocy społecznej Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2020 r. dotyczące zapewnienia miejsca kwarantanny - Starosta Średzki Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o zapewnieniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych Pobierz
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej Pobierz

Strony