V edycja Nagrody dla archiwistów 2022

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają V edycję nagrody, która zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.

Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  

dr Rafał Kościański
ul. Rolna 45a
61–487 Poznań

z dopiskiem na kopercie: „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2022 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Autor: Aleksandra Krawczyk
Data utworzenia: 18.11.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 18.11.2021 - 09:09
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.11.2021 - 10:42