Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - lista organów rekomendowanych

Wojewoda podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne, którym zostało udzielone wsparcie finansowe ze wskazaniem wysokości kwot tego wsparcia.

Dotyczy: listy organów prowadzących, rekomendowanych do udzielania wsparcie finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych Wojewoda Wielkopolski podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 107 placówkom wychowania przedszkolnego, 261 szkołom i  filiom bibliotek pedagogicznych.

Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu dla województwa wielkopolskiego w roku 2024 wynosi: 2 476 282,00 zł. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” wpłynęło łącznie 639 wniosków na kwotę 4 231 958,00 zł.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim. Zawarcie umowy uzależnione jest od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody na ten cel.

Wszelkie niezgodności w zakresie danych adresowych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych zamieszczonych w opublikowanym wykazie lub przypadki rezygnacji z realizacji Programu należy niezwłocznie zgłosić na adres: k.zarzynska@ko.poznan.pl

Autor: Agata Sobczyk
Data utworzenia: 08.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.03.2024 - 14:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.03.2024 - 14:48