Zarządzenie Nr 24/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 11.01.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59