Zarządzenie Nr 379/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 21.08.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2018 - 14:59