Zarządzenie nr 527/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 07.11.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.05.2018 - 13:39