Zarządzenie Nr 237/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 27.06.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.12.2018 - 08:31