Zarządzenie Nr 434/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których ...

... wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad,  deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 26.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.12.2018 - 08:31