Zarządzenie Nr 522/18 Wojewody WIielkpolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Wojewody Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”