Zarządzenie Nr 458/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

Uchylone przez: 
Zmienione przez: 
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 06.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.12.2018 - 08:31