Zarządzenie Nr 153/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę, wicewojewodę oraz dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ...

... Poznaniu

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 09.05.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2019 - 08:13