Zarządzenie nr 355/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustalenia priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w województwie wielkopolskim