Zarządzenie Nr 286/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powolania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim