Zarządzenie Nr 67/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim