Zarządzenie Nr 432/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu