Zarządzenie Nr 610/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Uchylone przez: 
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 17.11.2021
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.12.2021 - 08:40